Bachelor Neuroreha - 2. Studiengang - 1. Semester

Beschreibung 
Feierliche Begrüßung Zweiter Bachelorstudiengang Motorische Neurorehabilitation
Raum 
A 704
Termin 
12.11.2015 19:00 bis 20:30
Beschreibung 
Präsenzphase 1
Raum 
D 434
Termin 
13.11.2015 09:00 bis 18:00
14.11.2015 09:00 bis 18:00
15.11.2015 09:00 bis 18:00
Inhalt 

Bewegungswissenschaft (Modul 1)
Trainingswissenschaft (Modul 1)
Angewandte Bewegungs- und Trainingswissenschaft (Modul 1)

Dauer 
3 Studientage
Beschreibung 
Präsenzphase 2
Raum 
D 434
Termin 
27.11.2015 09:00 bis 18:00
28.11.2015 09:00 bis 18:00
29.11.2015 09:00 bis 18:00
Inhalt 

Methodik und Statistik (Modul 2)
Mathematisch-physikalische Grundlagen (Modul 2)
Neuroanatomie (Modul 1)

Dauer 
3 Studientage
Beschreibung 
Präsenzphase 3
Raum 
D 431
Termin 
17.03.2016 08:00 bis 18:00
18.03.2016 09:00 bis 18:00
19.03.2016 09:00 bis 18:00
20.03.2016 09:00 bis 18:00
Inhalt 

Studiendesign; Beurteilung von Studien (Modul 2)
Konzeption einer Studie (Modul 2)
Literaturrecherche (Modul 2)
Neurophysiologie (Modul 1)

Dauer 
4 Studientage